پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

• معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردوی حیات طیبه ویژه ی خواهران:
میوه ای که از نهال پربار دانشگاه فرهنگیان چیده می شود، زمینه ساز نشاط، پیشرفت، حرکت و دست یابی به افق های متعالی است.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کرسی های آزاد اندیشی را رکن اصلی و شرط تداوم فعالیت های علمی در دانشگاه ذکر کرد و بر ضرورت تشکیل آن در دانشگاه ها تاکید کرد.

در نشستی که در اردوی معرفتی- فرهنگی «حیات طیبه» در پردیس دانشگاه شهید بهشتی مشهد برگزار شد، دکتر عاشوری، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ترویج کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها را یک ضرورت قطعی ذکر کرد تا دانشگاه ها بتوانند نقش شایسته خود را در جامعه ایفا کنند.

وی،  با تاکید بر این که کرسی های آزاد اندیشی دفاع از آزاد اندیشی نیست بلکه یک مطالبه ی فکری و رسمی برای رسیدن دانشگاه ها به افق مطلوب است،  اظهار داشت: دانشگاهی که در آن گفتگو جریان نداشته باشد،  دانشگاه نیست و نمی تواند بدون گفتگو، نقد و بررسی به حیات خود ادامه دهد.

عاشوری،  افزود: ویژگی کرسی های آزاد اندیشی پرداختن به مسائل واقعی جامعه است و هدف ما از ترویج کرسی های آزاد اندیشی این است که در محیطی مبتنی بر عقلانیت و اخلاق مداری، تضارب آرا صورت گیرد و افراد بتوانند ایده های خود را بازگو کنند.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خاطر نشان کرد: دانشگاه، باید کانون تفکر و تبادل اندیشه و بستر نشاط و جوشش فکری در جامعه و کانون تفکر اجتماعی و سیاسی باشد و بستری برای پویش علمی و فرهنگی برای دانشجویان فراهم آورد.

تربیت افراد در دانشگاه فرهنگیان، زمینه ساز نشاط و پویایی جامعه است

وی، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه رفیع معلمی عنوان کرد: تعلیم و تربیت، نقش محوری در پیشرفت جوامع دارد و حرفه ی معلمی یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت در جامعه است و انجام هر امر مهمی در جامعه با محوریت این قشر صورت می گیرد.

عاشوری، تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان که متولی تربیت نسل آینده معلمی در کشور است نقش ویژه و تاریخی در طراحی فرهنگ عمومی و تخصصی جامعه دارد.

وی، تاکید کرد: میوه ای که از نهال پربار دانشگاه فرهنگیان چیده می شود، زمینه ساز نشاط، پیشرفت، حرکت و دست یابی به افق های متعالی است.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: فعالیت های فرهنگی متن و بطن همه امور در جامعه است و فرهنگ به معنی جهت گیری ها، رویکردها، ارزش ها و آرمان ها است.

ایجاد فضایی آرام و با نشاط در دانشگاه ها

عاشوری، با بیان اولویت ها و رسالت های وزارت علوم در دانشگاه ها افزود: اهتمام این وزارت بر ایجاد فضایی آرام و با نشاط در دانشگاه ها است. تلاش می کنیم تا محیطی سرشار از آرامش و نشاط از طریق تاکید بر قانونمندی، عقلانیت و مشارکت فعال دانشجویان در چارچوب قوانین و ضوابط فراهم کنیم و از بوجود آمدن تنش، رکود و بی حرکتی در دانشگاه ها پرهیز کنیم.

وی، تصریح کرد: در نظر داریم چشم اندازهای جدید مبتنی بر فعالیت های دینی و به ویژه قرآنی در فضای دانشگاهی ایجاد کنیم که اگر با رویکرد علمی به این فعالیت ها توجه کنیم استعدادهای سرشاری در فضای دانشگاه ها کشف خواهیم کرد و نشاط و هیجان مثبتی در دانشگاه ها نهادینه خواهد شد.

به گفته وی، تشکیل اتاق های فکر در دانشگاه ها بستری برای مشارکت فکری دانشجویان در مسائل جاری فراهم خواهد کرد و می تواند پیوند عمیقی بین دانشگاه و جامعه ایجاد کند.

شایان ذکر است، اردوی حیات طیبه با حضور بیش از 500 دانشجو معلم نخبه و فعال فرهنگی خواهردانشگاه فرهنگیان از تاریخ 11 لغایت 16 مرداد ماه در پردیس شهید بهشتی مشهد مقدس درحال برگزاری است.


| شناسه مطلب: 15078

تعداد بازدید: 982 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران