پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری جلسه گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

عصر دیروز، سه شنبه 26 شهریور 98، جلسه هماهنگی و هم اندیشی استادان گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در سالن کنفرانس پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان استان ضمن قدردانی از تلاش های استادان ادبیات گفت: همه ما باید تلاش کنیم وظیفه معلمی خود را به بهترین نحو انجام دهیم و در این راه تمامی دانشجویان را مانند فرزندان خود بدانیم.

سیدکمال الدین حسینی با بیان این که اثرات تداومی کارهای استادان در دانشگاه فرهنگیان بیش از سایر دانشگاه ها است، اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، معلم می شوند و حداقل به مدت سی سال به طور مستقیم بر نسل های بعد تأثیر می گذارند.

حسینی با اشاره به توفیقات دانشگاه فرهنگیان در سال گذشته گفت: در این سال ما رتبه اول کشور را در اجرایی کردن برنامه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کسب کردیم و در حوزه آموزش نیز موفق به کسب یکی از دو جایگاه نخست کشوری شدیم؛ ضمن این که در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز شاهد توفیقات بسیاری از سوی استادان، کارکنان و دانشجومعلمان بودیم.

در این جلسه دکتر مهدی ستودیان، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان استان نیز مطالبی را در خصوص برنامه درسی، حضور وغیاب سیستمی و نحوه ارائه سرفصل های درسی بیان کرد. همچنین استادان حاضر در جلسه نیز نظرات و پیشنهادهای خود را در پیوند با امور آموزشی گروه بیان کردند و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اخذ شد و به تصویب رسید.


| شناسه مطلب: 150443

تعداد بازدید: 322 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران