پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

توسط مدیر گروه معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی اعلام شد:

ارائه دروس عمومی و تربیت اسلامی پردیس شهید بهشتی به صورت انتخابی

مدیر گروه معارف و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی اعلام کرد: از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دروس عمومی و تربیت اسلامی پردیس شهید بهشتی به صورت انتخابی ارائه گردیده است.

بهنام عباسی اول با اعلام این خبر گفت: از این پس دانشجویان می توانند این دروس را از بین گروه های ارائه شده، به دلخواه خود با استاد مورد نظر خود و در زمانی که برایشان مطلوب تر است انتخاب نمایند.

وی از دانشجویان خواست در انتخاب دروس عمومی و تربیت اسلامی به عدم تداخل این دروس با سایر درس های انتخابی خود توجه داشته باشند.

گفتنی است ارائه انتخابی دروس عمومی و تربیت اسلامی، برای اولین بار در بین مراکز و پردیس های دانشگاه فرهنگیان در پردیس شهید بهشتی مشهد صورت می پذیرد.


| شناسه مطلب: 150331

تعداد بازدید: 510 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران