پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

ویژه اعضای هیئت علمی و مامورین آموزشی وزارتی

اطلاعیه برگزاری دوره بالندگی صلاحیت های حرفه ای سند تحول

شیوه نامه اجرایی دوره(20 ساعته):
-    6 ساعت غیر حضوری :  که پیش مطالعه کتاب مبانی نظری تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران بخصوص قسمت پیوستها، سند تحول بنیادین و اساسنامه دانشگاه را شامل می شود.
-    8 ساعت حضوری :  تدریس مبتنی بر کلید واژه های اصلی و گذری بر تئوری ها و نظریات اسناد مذکور، تبیین فاصله وضع موجود و مطلوب دانشگاه در سند، جایگاه تحول و مبانی آن در سند و نحوه اشاعه سند در آموزش و پرورش

-    6 ساعت حضوری : کارگاه های اسنادی با موضوعات متناسب در سطوح ملی، استانی و منطقه ای با رویکرد تربیت محوری مندرج در اسناد مذکور ( تبیین تمامی مباحت و مشکلات موجود با استفاده از ساحت های ششگانه و خرده نظام های آن)

زمان : چهار شنبه و پنج شنبه 27 و 28 شهریورماه
مکان : پردیس شهید بهشتی
منابع آموزشی (به پیوست تقدیم می شود):
1-    متن کتابچه سند تحول بنیادین درآموزش و پرورش 
2-    کتاب مبانی نظری تعلیم تربیت در آموزش و پرورش
3-     اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

با توجه به اینکه بخش زیادی از دوره به صورت کارگاهی و اظهار نظر همکاران خواهد بود، پیشنهاد می‌شود منابع دوره مطالعه شود و با آمادگی ذهن حضور یابند.

تذکر: برای همکارانی که این دوره را قبلا در آموزش و پرورش گذرانده اند، گواهی حضور صادر می شود.

برای ثبت نام تا دوشنبه 25 شهریور ماه از این لینک استفاده نمایید:

https://pbm.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2642

 


| شناسه مطلب: 149733

تعداد بازدید: 517 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران