پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد:

آیین گشایش 3 دوره آموزشی کشوری در زمینه ترجمه و تألیف کتاب های درسی دانشگاهی

صبح امروز آیین گشایش 3 دوره آموزشی کشوری، در زمینه ترجمه و تألیف کتاب های درسی دانشگاهی در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

صبح امروز، سه شنبه 12 شهریور 98، آیین گشایش دوره های آموزشی کشوری تربیت مترجم 1، تربیت مترجم2 و چگونگی تدوین کتب درسی دانشگاهی در پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این مراسم، مدیر اجرایی این دوره های آموزشی اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه ها ارتقاء سطح توانمند سازی اعضای هیأت علمی برای تألیف و ترجمه کتاب های درسی دانشگاهی، تلاش مستمر برای افزایش سطح کیفی کتاب های درسی و فراهم نمودن بستر مناسب برای ترغیب استادان و مدرسان دانشگاه فرهنگیان جهت تألیف و ترجمه است.

سید صاحب موسوی افزود: کارگاه آموزشی تربیت مترجم 1، توسط دکتر خوش سلیقه دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، کارگاه اموزشی تربیت مترجم 2 توسط دکتر ارجانی، استادیار دانشگاه و کارگاه چگونگی تدوین کتب درسی دانشگاهی توسط دکتر محمد آرمند، دانشیار پژوهشکده سمت برگزار خواهد شد.

موسوی با بیان این که به زودی سامانه تأمین و تولید محتوای آموزشی دانشگاه (ساد) راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: از این پس صفر تا صد فرایند بررسی آثار در این سامانه انجام می شود.

وی ضمن تشریح شیوه های حمایتی دانشگاه از اعضای هیأت علمی مؤلف و مصنف، بر تألیف کتاب های فرادرسی متناسب با تربیت معلم و دروس تربیتی (PCK)، تألیف و ترجمه گروهی و ترجمه کتاب های به روز و جدید تأکید کرد.

گفتنی است سه کارگاه آموزشی تربیت مترجم 1، تربیت مترجم 2 و چگونگی تدوین کتب درسی دانشگاهی از صبح امروز در پردیس شهید بهشتی مشهد آغاز شده است و عصر فردا با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.


| شناسه مطلب: 149394

تعداد بازدید: 191 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران