پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان

هفتمین جلسه هیئت امنای استان خراسان رضوی با حضور کلیه اعضا در روز دوشنیه 30 تیرماه در پردیس شهید بهشتی مشهد با دستور کار و عناوین ذیل:

1- بررسی مسائل و مشکلات پردیس ها و مراکز آموزش عالی استان در سال تحصیلی 93-92

2- بررسی وضعیت مامورین 

3- بحث و تبادل نظر در خصوص تعامل با خیرین، تشکیل گردید و و متناسب با هر موضوع تصمیم گیری شد.


| شناسه مطلب: 14925

تعداد بازدید: 1134 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران