پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

اطلاعیه جدید معرفی به استاد

اطلاعیه جدید معرفی به استاد 

کلیک کنید

مراحل انجام کار : 

مراحل مهمانی  درترم  تابستان 1393

1-ابتدا وارد سامانه مروارید(کارتابل شخصی )شده ودرخواست فرم تقاضای مهمان داخلی راتکمیل نمایید

(توجه داشته باشید که  منطقه  6  انتخاب شود -   مرکز  مقصد(مثلا دانشور نیشابور ، مفتح تهران و ...)  و  رشته خودراانتخاب نمایید)

2-تایید نامه ارسالی  شما پس ازبررسی قابل تاییدخواهدبود

3-بعدازتاییدامتحانات به کارتابل شحصی دوباره مراجعه ودرقسمت امورآموزشی قسمت انتخاب واحد ونسبت به انتخاب واحد دروس افتاده موردنظراقدام نمایید

4-درپایان انتخاب واحدخود را پرینت گرفته  وبه مرکز مجری تحویل نمایید

دانشجویانی که متقاضی مهمان شده به دانشگاهی غیر از دانشگاه فرهنگیان می باشند قبلا مقصد خود را تعیین کرده سپس به این پردیس مراجعه و فرم دستی دریافت نمایند.


| شناسه مطلب: 14348

تعداد بازدید: 1723 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران