پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

آدرس جدید سامانه های آموزشی و اداری دانشگاه فرهنگیان

آدرس جدید سامانه آموزشی مروارید 

http://education.cfu.ac.ir

 

آدرس جدید سامانه اتوماسیون اداری 

http://automation.cfu.ac.ir

 


| شناسه مطلب: 13712

تعداد بازدید: 3516 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران