دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

بازدید دانشجویان پردیس شهید بهشتی از مجتمع آموزش مرحوم عبدالله رضوی

صبح امروز، یکشنبه 27 آبان 97، گروهی از دانشجومعلمان رشته شیمی پردیس شهید بهشتی مشهد از مجتمع اموزشی مرحوم عبدالله رضوی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی، در این بازدید که در راستای مطالب آموزشی درس طراحی واحد یادگیری صورت گرفت، دانشجویان از کلاس های آموزش مهارتی مشاغل در مجتمع آموزشی مرحوم رضوی دیدن کردند.

این بازدید زیر نظر حسین عابدی استاد درس طراحی واحد یادگیری دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت.


| شناسه مطلب: 121442

تعداد بازدید: 206 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران