دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری دومین نشست کارشناس فرهنگی پردیس با دانشجویان سرای دانشجویی 7 تیر

روز شنبه 12 آبان ماه، دومین جلسه کارشناس امور فرهنگی اجتماعی پردیس شهید بهشتی با رابطین فرهنگی سراهای دانشجویی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی به نقل از کارشناسی امور فرهنگی اجتماعی پردیس شهید بهشتی، در این جلسه موضوعاتی مانند چگونگی برگزاری کلاسهای فوق برنامه، راه های مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه و نحوه استفاده از ظرفیت های دانشجویی جهت برگزاری بهتر مناسبت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 در این جلسه همچنین معارفه رابط فرهنگی سراهای دانشجویی نیز انجام گردید و مقرر شد در نشست بعدی، رابطان فرهنگی طرح های خود را ارائه نمایند.


| شناسه مطلب: 121191

تعداد بازدید: 131 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران