دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان:
ایجاد موج امید همراه با تحول و احیاء مراکز تربیت معلم از بزرگترین دستاوردهای مدیریت جدید دانشگاه است

معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان در جلسه شورای فرهنگی مدیریت امور پردیس های خراسان رضوی گفت: ایجاد موج امید همراه با تحول و احیاء مراکز تربیت معلم از بزرگترین دستاوردهای مدیریت جدید است.

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی محمدی در این جلسه که عصر امروز، چهارشنبه 23 آبان در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد، با اشاره به دو دیدگاه موافق و مخالف وجود مراکز تربیت معلم گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، معلمان 25 کشور پیشرو جهان در مراکز تربیت معلم پرورش می یابند.

وی با بیان این که: "حامی اصلی وجود مراکز تربیت معلم، مقام معظم رهبری هستند"، حضور ایشان را در دانشگاه فرهنگیان مهر تأییدی بر این نظر دانست.

دکتر محمدی با اشاره به این که یک اهتمام ملی برای ایجاد مراکز تربیت معلم ایجاد شده است، گفت: تمام دغدغه مندان نظام تعلیم و تربیت به این نتیجه رسیده اند که اولویتی بالاتر از مراکز تعلیم و تربیت وجود ندارد.

وی پذیرش 25 هزار دانشجومعلم جدید، تعیین تکلیف حدود 50 درصد از استادان، و توجه به حفظ و ارتقاء کرامت اعضاء دانشگاه عظیم فرهنگیان را از جمله اقدامات مدیریت جدید عنوان کرد.

معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: وجه تمایز دانشگاه فرهنگیان از سایر دانشگاه ها در برنامه های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی آن است و اگر مقام معظم رهبری بر اهمیت این دانشگاه تأکید دارند، از این جهت است.

دکتر محمدی با اشاره به این سخن ریاست دانشگاه که "معلم شدن اتفاق نیست، توفیق است"، گفت: ما باید قدر موقعیت خود را بدانیم و شکرگزار خداوند باشیم.

وی اظهار داشت: بی تردید، در مسیر گام های بزرگی که برای دانشگاه ترسیم شده است، چالش هایی نیز وجود دارد، از این رو تحمل، مشارکت، دلسوزی و انگیزه های درونی اعضای دانشگاه ستودنی است.

دکتر محمدی با تأکید بر محوریت اسناد بالادستی در حوزه فرهنگی گفت: اگر بخواهیم فعالیت های فرهنگی اجتماعی را بر مدار قانون انجام دهیم باید ببینیم اسناد بالادستی چه چیزی را به ما تکلیف کرده اند.

وی با اشاره به برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه گفت: نگاه ما تحول گرایی، تمرکززدایی و دانشجومحوری است.

مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: کار مدیران فرهنگی دانشگاه، بسترسازی برای مشارکت دانشجویان، استادان و کارکنان است نه تصدی گری.

وی اظهار داشت: استان خراسان رضوی در همه بخش های فرهنگی و اجتماعی از استان های مطرح کشور است و به واسطه همجواری با مضجع شریف امام هشتم(ع) و ظرفیت های این استان، جز این نیز انتظار نمی رود.


| شناسه مطلب: 121090

تعداد بازدید: 141 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران