دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

ارتباط با مسئولان و کارشناسان

شماره اصلی پردیس شهید بهشتی: 6-38783095

کارشناسی نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم شماره داخلی
ریاست رمضان نیری رئیس    
دفتر ریاست حامد طالبی فرخد مسئول دفتر 38784154 204
حوزه برنامه ریزی و امور پژوهشی  دکتر حمیدرضا حافظیان مدیر پژوهشی 38769679 274
آموزش حسین هدایتی فر کارشناس مسئول آموزش 38782820 208
آموزش کیهان بهادری  کارشناس آموزش  38782820 208
آموزش ساختمان شهید خورشیدی حسن رضا حاتمی کارشناس آموزش 38789812 30
امور فرهنگی اجتماعی علی یزدی نریمانی کارشناس مسئول فرهنگی 38760623 210
امور فرهنگی اجتماعی جواد نکونام کارشناس فرهنگی 38760623 210
امور دانشجویی مجید فولادی کارشناس مسئول دانشجویی و تربیت بدنی 38786668 268
سنجش و ارزشیابی حسین پوراحمدی کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی 37899777 269
سنجش و ارزشیابی محمود سیفی کارشناس دانش آموختگان 37899777 269
حراست        
کتابخانه سیمین ابدی کارشناس پژوهش و کتابداری   265
کتابخانه علی بیگی کارشناس پژوهش   265
آزمایشگاه دکتر مصطفی علی اکبری کارشناس آزمایشگاه 38783094  214
فناوری و هوشمندسازی سید رضا دیانت کارشناس مسئول هوشمندسازی   213
فناوری و هوشمندسازی محمد فرهمند کارشناس هوشمندسازی   213
روابط عمومی علی فرخنده  کارشناس روابط عمومی 38760613 207
کارپردازی غلامرضا واحدی کارپرداز 38793669 216
حسابداری سیدمهدی موسوی مسئول حسابداری 38760615 206
حسابداری مسلم بابایی حسابدار و امین اموال 38760615 206
حسابداری محمدرضا سلطانی مسئول امور قراردادها 38760615 206
نظارت و ارزیابی علیرضا عقیلی کارشناس نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت 38760614 220
دبیرخانه   متصدی دبیرخانه

38769670

شماره نمابر: 98769660

 
تربیت بدنی و سالن های ورزشی حسن نوروزی مسئول سالن   259
تالار همایش های پژوهشی و تربیتی سیدرضا فلاحتی کارشناس مسئول    231


| شناسه مطلب: 108071

تعداد بازدید: 1855 | آخرین بازدید:




نظرات کاربران