گروه آموزشی تربیت حرفه ای

کارشناس گروه: خانم مریم شجاعی نسب، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 225 ، تلفن مستقیم: 38799646

رشته های تحت پوشش: رشته علوم اجتماعی و دروس بین رشته ای pck  کلیه رشته های تحصیلی

دروس pck عبارت از :
برنامه ریزی درسی /راهبردهای تدریس /طراحی آموزشی /ارزشیابی کیفی (توصیفی) / طراحی واحد یادگیری /ارزشیابی از یادگیری
 تحلیل محتوای کتاب درسی  1و2/کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1 و2و3/تجربه های خاص حرفه ای/پژوهش و توسعه حرفه ای1و2و3 (1-پژوهش روایی2- کنش پژوهی-درس پژوهی3) / کارورزی 1 و2و3و4 - کارنمای معلمی(پروژه)

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
مجید حاجیان نژاد هیات علمی مربی  فوق  لیسانس سنجش واندازه  گیری  شهیدبهشتی مشهد رزومه
سید کمال الدین حسینی هیات علمی مربی  فوق  لیسانس علوم اجتماعی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
حبیب  اله  تقی  پورسهل  ابادی  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس برنامه  ریزی  درسی  شهیدبهشتی مشهد رزومه
بیژن  بابایی هیات علمی شاغل در پست معاون پردیس و رئیس واحد دانشگاهی تابعه  مربی  فوق  لیسانس امورفرهنگی شهیدرجایی تربت حیدریه  رزومه
علی سعیدی هیات علمی داخلی  استادیار  دکتری تخصصی  روانشناسی تربیتی شهیدبهشتی مشهد رزومه
حسین  کدخدا  هیات علمی داخلی  استادیار دکتری تخصصی  روانشناسی کودکان استثنایی شهیدبهشتی مشهد رزومه
محمدرضا حاجی  زاده  اسفدن  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس علوم تربیتی شهیدبهشتی مشهد رزومه
سیدعباس  میرشجاعیان حسینی  هیات علمی شاغل در پست معاون پردیس و رئیس واحد دانشگاهی تابعه  مربی  فوق  لیسانس برنامه ریزی درسی ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
غلامحسین  رحیم زاده  هیات علمی مربی  فوق  لیسانس هنر شهیدبهشتی مشهد رزومه
غلامرضا خلیلی  هیات علمی مربی فوق  لیسانس کارگردانی  انیمیشن  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه


| شناسه مطلب: 107355

تعداد بازدید: 531 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران