پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

کارشناس گروه: ................، شماره تلفن 6-38783095 داخلی 225 ، تلفن مستقیم: 38799646

 

مشخصات اعضای گروه  
نام نام خانوادگی عنوان  پست سازمانی رتبه علمی مدرک رشته تحصیلی واحد سازمانی
               
سید کمال الدین حسینی هیات علمی شاغل در پست معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس مربی  فوق  لیسانس علوم اجتماعی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه
محمدرضا دیمه کار هیأت علمی مربی فوق لیسانس     رزومه
سیدجواد حسینی هیأت علمی مربی فوق لیسانس علوم اجتماعی شهید بهشتی رزومه
ملیحه شریعتی کوهبنانی هیأت علمی مربی فوق لیسانس   شهید هاشمی نژاد رزومه
علی اکبر زارع هیأت علمی مربی فوق لیسانس مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی شهید بهشتی رزومه


| شناسه مطلب: 107355

تعداد بازدید: 1647 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران