توسط مسئول نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت پردیس شهید بهشتی اعلام شد:
آغاز فرایند اررشیابی استادان

مسئول نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پردیس شهید بهشتی اعلام کرد از روز 10 خرداد 97 فرایند ارزشیابی استادان دانشگاه فرهنگیان آغاز شده و تا اول تیرماه آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی علیرضا عقیلی با اعلام این خبر از کلیه دانشجویان خواست با مراجعه به سامانه گلستان نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی استادان اقدام کنند. وی با اشاره به نزدیکی ایام امتحانات تأکید کرد صدور کارت ورود به جلسه آزمون های پایان نیمسال و مشاهده نمرات منوط به ارزشیابی الکترونیکی از استادان است و انجام ندادن آن باعث عدم مشاهده نمرات خواهد شد.

مسئول کارشناسی نظارت و بالندگی پردیس شهید بهشتی با اشاره به این که استادان یکی از اصلی ترین عوامل در جریان کیفیت آموزشی برای رسیدن به شرایط مطلوب هستند گفت کیفیت و توسعه دانش تاحد زیادی بستگی به عملکرد این اعضاء دانشگاه دارد.

عقیلی با بیان این که به بهره گیری از نتایج ارزشیابی استادان می توان نقاط ضعف و قوت موجود را بررسی کرد اظهار داشت این امر قطعاً به تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی ها خواهد انجامید.

عقیلی با ذکر این که مطابق نامه معاونت نظارت ارزیابی وتضمین کیفیت سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، ارزیابی و نظرسنجی دوره دوم پودمان کارآموزی و دوره توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی مهارت آموزان حرفه معلمی (ماده 28) نیز در سامانه گلستان بارگذاری شده گفت این دانشجویان نیز می توانند تا 20 خرداد نسبت به شرکت در فرایند نظرسنجی اقدام نمایند.


| شناسه مطلب: 106882

تعداد بازدید: 230 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران