دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

گردهمایی مسئولان و کارشناسان روابط عمومی ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برگزار شد

صبح دیروز سه شنبه 25 اردیبهشت گردهمایی مسئولان و کارشناسان ادارات آموزش و پرورش و پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان در مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان ناحیه 6 مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس شهید بهشتی در این گردهمایی امیرحسین یزدان پناه دبیر سرویس سیاسی روزنامه خراسان و از استادان دانشکده خبر با اشاره به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در روابط عمومی تأکید کرد هیچگاه نباید درستی خبر را فدای سرعت انتشار آن کرد.

یزدان پناه با بیان تعاریف مختلف خبر، به عناصر و ارزش های خبری اشاره و برخی از سبک های خبرنویسی را برای حاضران تشریح کرد.

در این جلسه علی سعیدی مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تأکید بر نقش روابط عمومی ها د ر ایجاد پل ارتیاطی دو سویه میان مردم  و مسئولان گفت روابط عمومی ها باید علاوه بر کار اطلاع رسانی نقش مخاطب پژوهی خود را نیز ایفا کنند.

وی با بیان اهمیت ارتباط روابط عمومی ها و رسانه ها پیشنهاد داد با برگزاری مجمع مشورتی اصحاب رسانه در آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان، فرصت اطلاع از پیشنهادات و نظرات نمایندگان رسانه های جمعی برای بهبود فعالیت واحدهای روابط عمومی فراهم شود.

مسئول اداره روابط عمومی و هماهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار استفاده آموزش و پرورش از ظرفیت های دانشگاه فرهنگیان در امر اطلاع رسانی و روابط عمومی شد. وی با اشاره به برخی از دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه که در طول مدت تحصیل خود تجربیات با ارزشی در زمینه روابط عمومی اندوخته اند از مسئولان آموزش و پرورش خواست از دانش و مهارت این افراد در کارشناسی های روابط عمومی و اطلاع رسانی ادارات استفاده شود.


| شناسه مطلب: 104805

تعداد بازدید: 177 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران