دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس شهید بهشتی

عصر امروز یکشنبه 23اردیبهشت 1397، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی در محل دفتر ریاست پردیس برگزار شد.

در این جلسه حاضران با مهم خواندن نقش دوره کارشناسی ارشد در شکل گیری وجهه علمی دانشگاه بر اهمیت کار عمیق علمی و تخصصی در پایان نامه های این دوره تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی، تصویب عناوین پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

همچنین مشخص شدن تعداد استادان راهنما و مشاور، و تعیین درصد هریک از آنان از دیگر موضوعات دستور کار این جلسه بود که پس از تبادل نظر اعضاء شورا تصمیمات مقتضی در این زمینه نیز اتخاذ گردید.


| شناسه مطلب: 104432

تعداد بازدید: 138 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران