دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

آغاز فرایند برگزاری امتحانات پایانی نیم سال اول سال تحصیلی 98-97

از صبح امروز، شنبه 22 دی 97، فرایند برگزاری امتحانات پایان نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 پردیس شهید بهشتی مشهد، در ساختمان شهید خورشیدی این پردیس اغاز شد.

در اولین روز از فرایند امتحانات، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی به همراه کارشناس مسئول حراست و کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی تحصیلی و امور دانش آموختگان پردیس شهید بهشتی از روند برگزاری آزمون ها بازدید نمود.

سیدکمال الدین حسینی در این بازدید، از حوزه تکثیر و بخش های مختلف حوزه اجرای آزمون دیدن کرد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از دست اندکاران برگزاری امتحانات از نزدیک در جریان کم و کیف برگزاری آزمون ها قرار گرفت و رهنمودهای لازم را ارائه داد.


| شناسه مطلب: 127977

تعداد بازدید: 145 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران