دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان:
همکاری کارکنان موجب همبستگی و افزایش حس اعتماد به یکدیگر می شود

عصر دیروز، سه شنبه 18 دی 97، جلسه شورای اداری پردیس شهید بهشتی مشهد به منظور هماهنگی و هم اندیشی کارکنان برای اجرای هرچه بهتر فرایند انتخابات پایان نیمسال در سالن امام رضا(ع) این پردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان با بیان این که محوریت همه کارها در دانشگاه ارتقاء سطح آموزش است، گفت: فلسفه وجودی دانشگاه ارائه آموزش خوب و باکیفیت به دانشجویان می باشد و یکی از مهمترین کارها در این راه برگزاری امتحانات به بهترین شکل ممکن است.

وی با اشاره به این که همزمان با اجرای فرایند امتحانات دو وظیفه سنگین دیگر نیز بر عهده دست اندرکاران حوزه آموزش دانشگاه است، این دو وظیفه را ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت و تأخیر گزینش و نیز ثبت واحدهای انتخابی دانشجویان ذکر کرد.

حسینی با ذکر این که امتحانات از روز شنبه 22 دی آغاز می گردد و به مدت 10 روز کاری ادامه خواهد داشت گفت در این مدت در هر روز 3 نوبت امتحان برگزار خواهد شد. وی  از همه کارکنان خواست نسبت به انجام مطلوب امر خطیر امتحانات دغدغه کافی داشته باشند.

وی تأکید کرد: همکاری کارکنان با یکدیگر در انجام مأموریت های سازمانی، موجب ایجاد همبستگی، افزایش حس اعتماد به یکدیگر و ارتقاء احساس تعلق سازمانی می شود.


| شناسه مطلب: 127697

تعداد بازدید: 102 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران