پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی

دروس مجازی رشته الهیات

درس تاریخ اسلام تخصصی                                     استاد: خانم دکتر علیزاده

 

درس قواعد فقه:                                                   استاد: دکتر علیشاهی

 

درس فقه الحدیث                                                استاد: خانم دکتر حسینی

 

مجوعه فایل های آموزشی دروس                             استاد: دکتر کاظمی تبار

 

مجوعه فایل های آموزشی دروس                             استاد: دکتر کاظمی تبار

 

پاور جمله اسمیه و جمله فعلیه

 

نحوالعراب و بناء الاسماء

 

تاریخ اسلام تخصصی 2 (بخش اول)

 

تاریخ اسلام تخصصی 2 (بخش دوم)

 

تاریخ اسلام تخصصی 2 (بخش  سوم)


نظرات کاربران