در حال بارگذاری ...

برگزاری اولین جلسه کارگروه تدوین دانشنامه دفاع مقدس در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

صبح دیروز، سه شنبه 22 مرداد 98، اولین جلسه کارگروه تدوین دانشنامه دفاع مقدس در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این جلسه، سیدکمال الدین حسینی، معاون آموزشی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی با بیان این که دانشنامه هر علم، شناسنامه موضوعات و سرمدخل های مرتبط با آن رشته است، گفت: کارکرد عام دانشنامه این است که تصویری ازگذشته می دهد و می تواند به عنوان مرجعی برای حوزه های مختلف به کار رود.

وی با ااشاره به این که دانشنامه دفاع مقدس کارکردهای خاص نیز خواهد داشت، گفت: دفاع مقدس منظرهای گوناگون داشته است که هیچگاه دیده نشده است، از این رو تدوین دانشنامه دفاع مقدس تأثیرگذاری بسیار بیشتری خواهد داشت.

حسینی با ذکر این که جمع آوری اطلاعات مربوط به شهدای دانشگاه فرهنگیان می تواند به هویت بخشی به دانشگاه نیز کمک کند، تأکید کرد در این راه باید اطلاعات به طور کامل جمع آوری شود و کوشش گردد چیزی از قلم نیفتد.

 معاون آموزشی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی ادامه داد: جنگ، جلوه های مختلفی دارد و ما باید بکوشیم جلوه های خوب و زیبایی های دفاع مقدس را بیشتر منعکس کنیم چرا که این کار کمترانجام شده است.

در ادامه هر یک از اعضاء کارگروه تدوین دانشنامه دفاع مقدس به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر، موارد لازم به تصویب رسید.


| شناسه مطلب: 147103

تعداد بازدید: 99 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران