در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی

 عصر روز دوشنبه 30 اردیبهشت 98، جلسة شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی به نقل از اداره امور پژوهش و برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان استان، در این جلسه مدیر دانشگاه فرهنگیان استان، با بیان این که نخستین دانشجویان دورة کارشناسی ارشد پردیس شهید بهشتی مشهد در آستانة دانش آموختگی می باشند خواستار پیگیری بیش از پیش امور دانشجویان گرامی شد و  بر اهمیت برگزاری ماهانة جلسات شورای تحصیلات تکمیلی تاکید کرد.

رمضان نیری با تاکید بر اجرای دقیق شیوه نامه های دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان و بازنگری های ابلاغ شده در آیین نامه ها از سوی سازمان مرکزی، از گروه فیزیگ پردیس شهید بهشتی خواست به استناد آیین نامه های ابلاغی دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

نیری افزود : ارتباط و تعامل بیشتر گروه فیزیک پردیس با دانشگاه های مادر استان ، برگزاری کارگاه های تخصصی مقاله نویسی و پیشنهاده نویسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تشویق آنان جهت شرکت و ارائة مقاله علمی به همایش های ملی و مجله های علمی – پژوهشی و همچنین ترغیب آنان به عضویت در کتاب خانه های جامع استان مانند آستان قدس و دانشگاه فردوسی و انجام فعالیت های  پژوهشی، باید محور و اساس برنامه ریزی گروه فیزیک دانشگاه باشد.

در ادامه کمال الدین حسینی معاون آموزشی و پژوهشی استان گفت : واگذاری دروس دوره کارشناسی ارشد به اعضای هیات علمی دارای مرتبه ی استادیاری دانشگاه ، منوط به آن است که عضو محترم هیات علمی دست کم 50 درصد واحد موظف خود را در دوره ی کارشناسی تکمیل کرده باشد.

وی با تاکید بر این که تدریس مامورین آموزشی در مقطع ارشد جایز نیست به شیوه نامه های ابلاغی  در این رابطه اشاره کرد و افزود : واگذاری بیش از یک درس از یک گروه دانشجویان کارشناسی ارشد در هر نیم سال به یک استاد هیات علمی ، ممنوع است.

حسینی ادامه داد: همچنین واگذاری بیش از دو درس در کل دوره ی تحصیلی به اعضای هیات علمی دارای مرتبة استادیار و پایین تر از آن ممنوع است.

حمیدرضا حافظیان، دبیر شورای تحصیلات تکمیلی استان نیز در این جلسه، با بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه ی برنامه ریزی دروس و پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد از گروه فیزیک پردیس شهید بهشتی خواست سقف واگذاری هدایت پایان نامه دانشجویان به استادان
، اعم از راهنمایی و مشاوره، پیش از ارسال به شورای تحصیلات تکمیلی استان  مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این که انتخاب یکی از استادان راهنما یا مشاور از میان اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان الزامی است، تاکید کرد: پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی، واگذاری راهنمایی و مشاوره پایان نامه ی دانشجو مجاز می باشد.

حافظیان از استادان راهنما خواست جهت بهره مندی بیشتر از تجهیزات و منابع طبیعی و با توجه به تاکید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بخشنامة سازمان مرکزی از دریافت و انتشار نسخ چاپی پایان نامه جلوگیری گردد.

در ادامه محمد ابراهیمی دباغ مدیر گروه آموزشی تحصیلات تکمیلی فیزیک پردیس شهید بهشتی، گزارشی از انجام امور پایان نامه های دانشجویان ارائه داد.

  در ادامه سه پیشنهاده  دانشجویان کارشناسی ارشد  در جلسه مطرح شد و مقرر گردید پیشنهاده های مذکور پس از بررسی در گروه، با رعایت سقف واگذاری هدایت پایان نامه ها در جلسه کمیته تحصیلات تکمیلی خردادماه 1398 بررسی شود.

هم چنین از مدیر گروه فیزیک دانشگاه خواسته شد به اطلاع دانشجویان دارای شرایط دفاع برسانند  حداکثرتا هفته ی نخست تیرماه با همکاری استادان راهنما و مشاور ،  پایان نامه های خود را تحویل گروه دهند تا پس از ارسال برای داوران، جلسات دفاع دانشجویان در ماه مرداد برگزار گردد.

 


| شناسه مطلب: 141397

تعداد بازدید: 491 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران