در حال بارگذاری ...

گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی

گروه مشاوره و راهنمایی

مدیر گروه: 

بیژن  بابایی هیات علمی شاغل در پست معاون پردیس و رئیس واحد دانشگاهی تابعه  مربی  فوق  لیسانس امورفرهنگی شهیدرجایی تربت حیدریه  رزومه
علی سعیدی هیات علمی داخلی  استادیار  دکتری تخصصی  روانشناسی تربیتی شهیدبهشتی مشهد رزومه
حسین  کدخدا  هیات علمی داخلی  استادیار دکتری تخصصی  روانشناسی کودکان استثنایی شهیدبهشتی مشهد رزومه
رمضان  نیری هیات علمی شاغل درپست مدیر امور پردیس های استان مربی  فوق  لیسانس مشاوره شهیدبهشتی مشهد رزومه
علی  صداقتی  راد هیات علمی مربی  فوق  لیسانس مشاوره  وراهنمایی  ثامن الحجج (ع )مشهد رزومه


| شناسه مطلب: 134489

تعداد بازدید: 704 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران